کد عنوان شغل تعداد نیرو جنسیت وضعیت تاهل حداکثر سن مدرک تحصیلی رشته تحصیلی شیفت کاری ساعت کار سابقه کار(ماه) حقوق (ریال) بیمه سرویس نوع محیط کار شهرستان فعالیت استان محدوده آدرس توضیحات
97-1372 جلوبند ساز اتومبیل 1 مرد --- 35 سوم راهنمایی -------- صبح و عصر 8 الی 13--15:30 الی 19:30 12 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی داخل شهر
97-1371 مکانیک 1 مرد --- 35 سوم راهنمایی -------- صبح و عصر 8 الی 13--15:30 الی 19:30 12 دارد شرکت نیشابور خراسان رضوی داخل شهر
97-1399 فروشنده 1 مرد --- 35 دیپلم و بالاتر -------- صبح 8 الی 14--16الی22 6 دارد فروشگاه نیشابور خراسان رضوی داخل شهر

بیمه : بعد از سه ماه

97-1400 کارمنددفتري 1 زن --- 35 دیپلم و بالاتر -------- صبح و عصر 8 الی 13-17 الی20 6 7000000 دارد فروشگاه نیشابور خراسان رضوی داخل شهر

اشنا با کامپیوتر

97-1401 کارمند فروش 1 فرقی نمی کند --- 35 کارشناسی -------- صبح 8 الی 16 36 دارد شرکت مشهد خراسان رضوی وکیل آباد
97-1403 اپراتور دستگاه 2 مرد --- 35 کاردانی و بالاتر مکانیک چرخشی 8 ساعت کار 6 دارد شرکت مشهد خراسان رضوی شهرک صنعتی ماشین سازی