کد
عنوان شغل
تعداد نیرو
جنسیت
وضعیت تاهل
حداکثر سن
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
شیفت کاری
ساعت کار
سابقه کار(ماه)
حقوق (ریال)
بیمه
سرویس
نوع محیط کار
شهرستان فعالیت
استان
محدوده آدرس
توضیحات
97-1267
حسابدار و کارمند دفتری
1
زن
متاهل
35
کاردانی و بالاتر
--------
صبح
8 الی 14
12
5000000
دارد
ندارد
شرکت
نیشابور
خراسان رضوی
داخل شهر

اشنا با امور اداری و حسابداری

97-1266
کارمند دفتری
2
3
---
35
دیپلم و بالاتر
--------
صبح
6 ساعت کار
6
5000000
ندارد
ندارد
دفاتر موسسات
نیشابور
خراسان رضوی
داخل شهر

آشنا با کامپیوتر و اشنا با تایپ سریع

97-1260
فروشنده پوشاک
2
مرد
---
35
دیپلم و بالاتر
--------
صبح و عصر
8 الی 14--16 الی 22
12
 
ندارد
ندارد
فروشگاه
نیشابور
خراسان رضوی
داخل شهر

با سابقه کار در زمینه فروشندگی پوشاک

97-1258
منشی دفتر وکالت
1
زن
مجرد
35
دیپلم و بالاتر
--------
صبح
10 الی 12--16 الی 20
6
5000000
دارد
ندارد
دفاتر موسسات
نیشابور
خراسان رضوی
داخل شهر

با روابط عمومی خوب ، آشنا با کامپیوتر

97-1255
طراح اتوکد
1
زن
---
35
کاردانی و بالاتر
--------
صبح و عصر
7:30 الی 12:30--14:30 الی18:45
6
10000000
ندارد
دارد
شرکت
نیشابور
خراسان رضوی
حومه شهر
 
97-1247
برقکارصنعتی
1
مرد
---
35
سوم راهنمایی
---
صبح
8 ساعت کار
24
 
دارد
دارد
شرکت
نیشابور
خراسان رضوی
شهرک صنعتی
 
97-1242
حسابدار
1
مرد
---
45
کارشناسی
--------
صبح
7 الی 17
24
 
دارد
دارد
شرکت
نیشابور
خراسان رضوی
حومه شهر
 
100020
کارورز کارمند دفتری
1
زن
---
27
کاردانی و بالاتر
--------
صبح
8 الی 13
2
 
ندارد
ندارد
شرکت
نیشابور
خراسان رضوی
داخل شهر

 کاردانی و بالاتر رشته عمران ، معماری ، کامپیوتر

نیرو بایستی شرایط طرح کارورزی را داشته باشد

97-1236
کارشناس شیمی
1
مرد
---
30
کارشناسی
مهندسی شیمی
صبح
8 ساعت کار
2
 
دارد
دارد
شرکت
نیشابور
خراسان رضوی
شهرک صنعتی

97-1240
کارشناس کنترل کيفيت
1
مرد
---
40
کارشناسی
مهندسی شیمی- صنایع غذایی
چرخشی
6 الی 14
24
 
دارد
دارد
شرکت
نیشابور
خراسان رضوی
شهرک صنعتی

رشته شیمی یا صنایع غذایی

با سابقه کار مرتبط با صنایع غذایی