کد
عنوان شغل
تعداد نیرو
جنسیت
وضعیت تاهل
حداکثر سن
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
شیفت کاری
ساعت کار
سابقه کار(ماه)
حقوق (ریال)
بیمه
سرویس
نوع محیط کار
شهرستان فعالیت
استان
محدوده آدرس
توضیحات
98-458
کارمند دفتری
1
زن
---
35
دیپلم و بالاتر
--------
صبح
8 الی 13
3
7000000
ندارد
ندارد
دفاتر موسسات
نیشابور
خراسان رضوی
داخل شهر

مسلط به کامپیوتر

98-457
عکاس و فیلمبردار
1
3
---
35
دیپلم و بالاتر
--------
صبح
8 ساعت کار
3
توافقی
ندارد
ندارد
سایر
نیشابور
خراسان رضوی
داخل شهر

آشنا با فتوشاپ و فیلمبرداری و عکاسی

98-456
جوشکار برق و co2
3
مرد
---
38
پنجم ابتدایی
---
صبح
7 الی 17
3
توافقی
ندارد
ندارد
شرکت
نیشابور
خراسان رضوی
حومه شهر

حقوق روزمزد 100000 تومان

98-455
کارگرساده
2
مرد
---
38
پنجم ابتدایی
---
صبح
7 الی 17
3
توافقی
ندارد
ندارد
شرکت
نیشابور
خراسان رضوی
حومه شهر

حقوق روزمزد 60000 تومان

98-454
حسابدار
1
زن
---
38
کارشناسی
--------
صبح و عصر
8 ساعت کار
3
توافقی
دارد
ندارد
شرکت
نیشابور
خراسان رضوی
داخل شهر

حقوق 1200000 تومان تا 1500000 تومان

بیمه بعد از دوره آزمایشی

آشنا با نرم افزار محک

98-453
کارگرساده
3
زن
---
38
پنجم ابتدایی
---
صبح
8 الی 17
3
20000000
دارد
دارد
شرکت
نیشابور
خراسان رضوی
شهرک صنعتی

بیمه بعد از سه ماه

حقوق قانون کار + اضافه کار

98-452
برقکارصنعتی
1
مرد
---
30
دیپلم و بالاتر
--------
صبح
8 الی 16
3
13000000
دارد
دارد
شرکت
نیشابور
خراسان رضوی
شهرک صنعتی
 
98-451
فرزکار نیمه ماهر
1
مرد
---
30
پنجم ابتدایی
---
صبح
8 الی 16
3
توافقی
دارد
دارد
شرکت
نیشابور
خراسان رضوی
شهرک صنعتی

حقوق روزمزد 50000 تومان

98-450
جوشکار
1
مرد
---
30
پنجم ابتدایی
---
صبح
7:30 الی 18(دو ساعت استراحت)
3
توافقی
ندارد
ندارد
شرکت
نیشابور
خراسان رضوی
داخل شهر

روزمزد 50000 تومان

98-449
کارگرساده
1
مرد
---
35
پنجم ابتدایی
---
صبح
8 ساعت کار
3
15000000
دارد
ندارد
شرکت
نیشابور
خراسان رضوی
حومه شهر