کد
عنوان شغل
تعداد نیرو
جنسیت
وضعیت تاهل
حداکثر سن
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
شیفت کاری
ساعت کار
سابقه کار(ماه)
حقوق (ریال)
بیمه
سرویس
نوع محیط کار
شهرستان فعالیت
استان
محدوده آدرس
توضیحات
97-972
کارشناس تبلیغات اینترنتی
1
زن
---
40
کارشناسی
--------
صبح
8 ساعت کار
12
 
دارد
ندارد
شرکت
مشهد
خراسان رضوی
بلوار وکیل آباد

 مسلط به امور طراحی و فتوشاپ

97-973
کارشناس پشتیبانی
1
3
---
35
کارشناسی
--------
صبح
8 ساعت کار
12
 
دارد
ندارد
شرکت
مشهد
خراسان رضوی
بلواروکیل آباد

 آشنا با حسابداری

97-970
کارگرساده
5
مرد
---
40
پنجم ابتدایی
---
چرخشی
6:30 الی 15
3
 
دارد
دارد
شرکت
نیشابور
خراسان رضوی
حومه شهر

مسیر سرویس: میدان حافظ ، میدان صنعت ، پیچ عیدیانی ، بی بی شطیطه

سن : حداقل 25 سال و حداکثر 40  سال

97-961
کارگرساده
5
زن
---
35
پنجم ابتدایی
---
صبح
6 الی 14
2
6500000
ندارد
دارد
شرکت
نیشابور
خراسان رضوی
شهرک صنعتی
 
97-964
اپراتور دستگاه
2
مرد
---
35
کاردانی و بالاتر
--------
چرخشی
8 ساعتی چرخشی
3
 
دارد
دارد
شرکت
نیشابور
خراسان رضوی
حومه شهر
 
97-963
کارگرساده
10
مرد
---
40
پنجم ابتدایی
---
چرخشی
12 ساعتی چرخشی
2
10000000
دارد
دارد
کارگاه
نیشابور
خراسان رضوی
حومه شهر
 
97-960
حسابدار
1
3
---
35
کارشناسی
--------
صبح
6:30 الی 14:30
24
 
دارد
دارد
شرکت
نیشابور
خراسان رضوی
شهرک صنعتی
 
97-959
حسابدار
1
مرد
---
35
کاردانی و بالاتر
--------
صبح
7 الی 14
12
15000000
دارد
ندارد
شرکت
نیشابور
خراسان رضوی
حومه شهر

مسلط به نرم افزار  شایگان

97-931
کارگرساده
4
زن
---
30
سوم راهنمایی
---
صبح
7 الی 16
3
 
دارد
دارد
شرکت
نیشابور
خراسان رضوی
شهرک صنعتی
 
97-947
حسابدار
1
3
---
35
کارشناسی
--------
صبح
7 الی 15
12
 
دارد
ندارد
شرکت
نیشابور
خراسان رضوی
حومه شهر

اشنا با نرم افزار شایگان