-->
بزودی همایش کار و زندگی درکشور استرالیا در شهرستان نیشابور برگزار می گردد.برگزاری دومین سری مسابقه عکاسی کار وکارگربا همکاری اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان نیشابور در سال 97
توجه
کارجوی گرامی در صورت تمایل جهت دریافت معرفی نامه و یا رزرو فرصت شغلی ، بایستی در کاریابی الکترونیکی خیام ثبت نام داشته باشید و با ورود به صفحه شخصی خود ، فرصت شغلی مد نظرتان را رزرو کنید در صورت داشتن سفته نزد کاریابی خیام (نیشابور) می توانید معرفی نامه الکترونیکی نیز دریافت نمایید.
 
کد
عنوان شغل
تعداد نیرو
جنسیت
وضعیت تاهل
حداکثر سن
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
شیفت کاری
ساعت کار
سابقه کار(ماه)
حقوق (ریال)
بیمه
سرویس
نوع محیط کار
شهرستان فعالیت
استان
محدوده آدرس
توضیحات
97-104
کارمند اداری
1
3
---
35
کارشناسی
مدیریت
صبح
8 ساعت کار
48
 
دارد
دارد
شرکت
مشهد
خراسان رضوی
مشهد
توضیحات
97-103
مدیر مالی
1
3
---
45
کارشناسی
حسابداری
صبح
8 ساعت کار
84
 
دارد
ندارد
شرکت
مشهد
خراسان رضوی
خراسان رضوی
توضیحات
97-75
کارمند بازرگانی
1
زن
---
35
کارشناسی
--------
صبح
8ساعت کار
12
 
دارد
ندارد
شرکت
مشهد
خراسان رضوی
بلوارمعلم
توضیحات
97-74
کارمند اداری
1
زن
---
35
کارشناسی
--------
صبح
8ساعت کار
12
 
دارد
ندارد
شرکت
مشهد
خراسان رضوی
بلوار معلم
توضیحات
97-72
مهندس صنايع
1
3
---
35
کارشناسی
مهندسی صنایع و تولید
صبح
8ساعت کار
36
 
دارد
دارد
شرکت
مشهد
خراسان رضوی
شهرک صنعتی توس
توضیحات
97-71
حسابدار
1
3
---
35
کارشناسی
حسابداری
صبح
8ساعت کار
24
 
دارد
دارد
شرکت
مشهد
خراسان رضوی
شهرک صنعتی توس
توضیحات
97-52
حسابدار
1
3
---
35
کارشناسی
حسابداری
صبح
8ساعت کار
12
 
دارد
دارد
شرکت
مشهد
خراسان رضوی
بلوار دستغیب
توضیحات
97-51
کارشناس فروش
1
3
---
35
کارشناسی
مديريت بازرگاني
صبح
8ساعت کار
24
 
دارد
ندارد
شرکت
مشهد
خراسان رضوی
بلوار دستغیب
توضیحات
97-50
حسابدار
1
3
---
35
کارشناسی
حسابداری
صبح
8ساعت کار
24
 
دارد
ندارد
شرکت
مشهد
خراسان رضوی
احمد آباد
توضیحات
جستجو:
نمایش رکورد
صفحه از 1
نمایش 1 تا 9 از 9 رکورد