-->
بزودی همایش کار و زندگی درکشور استرالیا در شهرستان نیشابور برگزار می گردد.برگزاری دومین سری مسابقه عکاسی کار وکارگربا همکاری اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان نیشابور در سال 97
نظرسنجی

کاربر گرامی با توجه به راه اندازی کاریابی الکترونیکی خیام ، از روند اجرایی معرفی به فرصت های شغلی رضایت دارید؟